PRESSEMELDING Trondheim 4/6-2006

Tilbakekalling av First Price salami dansk type, 250g

Grilstad Fabrikker i Trondheim tilbakekaller salami, av merket First Price salami dansk type 250 g, på bakgrunn av funn av salmonella i utvalgte pakker av dette produktet med følgende lot nr.:

Dette gjelder First Price salami, dansk type
L61151 Best før 1.10.2006
L61211 Best før 1.10.2006
L61221 Best før 1.10.2006
L62021 Best før 1.12.2006

- Vi har mottatt pålegg fra Mattilsynet og forholder oss lojalt til dette. Vi tilbakekaller derfor utvalgte lot. nr av dette produktet sier adm. dir. i Grilstad, Torstein Rønning.

Grilstad ber alle forbrukere som har dette produktet med et av disse lot.nr. om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der de kjøpte det, hvor de vil få pengene igjen.

Produktet er fjernet fra butikkenes hyller og er ikke å få kjøpt.

Grilstad arbeider videre i nært sammen med Mattilsynet for å finne kilden til salmonella-utbruddet.

Det foreligger ingen mistanke mot andre produkter som Grilstad produserer.

For mer informasjon kontakt
Grilstad Fabrikker ved
Torstein Rønning, adm. dir. på tlf. 99 59 00 19


Informasjon fra Mattilsynet i salmonellasaken les mer>>

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på