Spis og Grilstad fusjonerer

Ledende utfordrer i kjøttbransjen

Trondheim  12. desember 2006

Eierne  i Grilstadgruppen og SPIS har vedtatt å fusjonere de to selskapene til et nytt profesjonelt, effektivt og markedsrettet selskap under navnet SPIS Grilstad. Det nye selskapet vil få over 900 ansatte og med en omsetning på rundt 2,2 milliarder bli den fremste utfordreren i norsk kjøttbransje.

- Gjennom denne sammenslåingen etablerer SPIS Grilstad en ledende posisjon innen norsk  næringsmiddelindustri. Det fusjonerte selskapet vil ha en operasjonell og finansiell kraft som gjør at SPIS Grilstad vil være meget godt posisjonert til å videreutvikle sine sterke posisjoner i dette konkurranseutsatte markedet, sier nytilsatt konsernsjef Leif Stråtveit i SPIS Grilstad.

SPIS eies i dag av Mørekjøttgruppen og Reiten & Co gjennom investeringsforndet NCP II, mens Grilstadgruppen eies 100% av Jensen Holding.

De tre aksjonærene vil bli hovedeiere i det fusjonerte selskapet, og de vil alle bli representert i det nye styret. Anton Jenssen blir styreleder i SPIS Grilstad, mens Jan Malme fra Møregruppen blir nestleder.

Jenssen og Malme har begge lang erfaring fra norsk kjøttnæring og sammen fremhever de at avtalen mellom SPIS og Grilstad er en merkedag for næringen.

- Vi er stolte over den avtalen vi har bidradd til å få i stand, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å bygge en finansielt og markedsmessig sterk og spennende aktør i kjøttmarkedet. Vi har stor tro på dette selskapet, og det vil være naturlig at vi de kommende årene arbeider mot en børsnotering av SPIS Grilstad som et ledende, norsk næringsmiddelkonsern, uttaler Jenssen og Malme i forbindelse med inngåelse av fusjonsavtalen.

Leif Stråtveit er ansatt som konsernsjef i SPIS Grilstad. Stråtveit har tidligere blant annet vært konsernsjef i Kavli, og har mer enn 15 års ledererfaring fra norsk næringsmiddelindustri.

I tillegg til Stråtveit vil konsernledelsen i det nye selskapet fra starten bestå av Visekonsernsjef Torstein Rønning og Fabrikkdirektør Oddbjørn Flataker, som får ansvaret for konsernets anlegg. Rønning kommer fra stillingen som administrerende direktør i Grilstadgruppen, mens Oddbjørn Flataker er administrerende direktør i SPIS Norge. Det nye konsernet tar sikte på å etablere en desentral struktur uten en felles samlokalisert konsernadministrasjon.

SPIS Grilstad vil etter fusjonen ha over 900 ansatte fordelt på 14 produksjonssteder over hele Norge. I 2006 vil de to selskapene omsette for rundt 2,2 milliarder kroner De to selskapenes produksjonssteder utfyller hverandre på en god måte, og fremover vil det enkelte produksjonssted utvikles videre med fokus på en større grad av spesialisering.

SPIS Norge vedtok tidligere i år å etablere et nytt, topp moderne slakteri ved Malvik utenfor Trondheim. Det nye slakteriet skal stå ferdig i 2008 og vil bli det ledende i Norge-. Slakteriet vil bli det mest moderne i landet og bygges etter de strengeste krav til hygiene.

SPIS Norge har planer om etablering av tilsvarende slakteri på Jæren og på et senere tidspunkt på Østlandet.

- Slakterisatsningen vil stå sentralt i det nye konsernets satsning på trygg vareforsyning Matvaresikkerhet vil være et av konsernets satsningsområder og er fundamentet for at vi skal kunne videreutvikle oss som høykvalitets- leverandør til den norske forbruker sier Leif Stråtveit.

Et fusjonert selskap bestående av SPIS og Grilstad vil få en sterk, landsdekkende markedsposisjon basert på merkenavnene SPIS, Grilstad, Bredrup og Stranda.

Begge de fusjonerende selskapene er anerkjente for sin høye kvalitet, og dette er et område det fusjonerte selskapet vil satse videre på de kommende årene.

Avtalen er inngått med forbehold om tilfredsstillende due diligence. Fusjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av 1. kvartal 2007.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Leif Stråtveit, konsernsjef SPIS Grilstad,
mob. 95 80 80 01

Anton Jenssen, styreleder SPIS Grilstad,
mob 90 79 61 01

Se også www.spis.no

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på