Mistanke om salmonella

03/6-2006

Grilstad Fabrikker har, som produsent, i samråd med NorgesGruppen ASA, besluttet å stanse salg av First Price salami dansk type, 250 g på bakgrunn av mistanke om salmonella.

Dette produktet er et av flere produkter Mattilsynet mistenker for å være den potensielle smittekilden. På bakgrunn av funn i en åpnet pakke av dette produktet, ønsker vi ikke å ta noen sjanser og har derfor, på eget initiativ, valgt å stanse alt salg av dette produktet.

Vi er hele tiden i tett dialog med Mattilsynet og avventer nå situasjonen frem til Mattilsynet har fått svar på alle sine prøver.

Vi beklager eventuelle ubekvemmeligheter dette har skapt for våre kunder.

For mer informasjon kontakt:
Adm.dir Grilstad Fabrikker
Torstein Rønning, mobil 99 59 00 19

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på