Informasjon om funn av E.coli O157:H7 i krydder

30/3-2006

Grilstad Fabrikker i Trondheim har på bakgrunn av funn av E.Coli O103 i morrpølser fra Gilde gjennomført utvidede kontroller på innsatsfaktorene i Grilstad sine produkter. I den forbindelse har en også sendt inn krydderprøver til analyser.

Grilstad Fabrikker fikk i går kveld melding fra Norsk Matanalyse om at det er funnet E.coli  O157:H7 i et parti av krydderet ”Paprika Rosen” levert av firmaet Ingredia as.  Dette er en annen type E.coli bakterie enn den som er funnet i Gilde sine morr-produkter.

Grilstad bruker dette krydderet i Grilstad Pepperonipølse. Det ble derfor umiddelbart satt i gang sporing av pølser der krydderpartiet var brukt.

Vår oversikt viser nå at alle varer der dette krydderpartiet er brukt ligger på lager hos Grilstad, ingenting er sendt ut til noen kunder.  Partiet og krydderet er nå sperret og vil bli destruert. 

Grilstad arbeider nå i nært samarbeid med krydderleverandøren og Mattilsynet for videre oppfølging av saken.

Med den informasjonen vi har på nåværende tidspunkt er det ikke grunn til å tro at det er behov for ytterligere tiltak.
Mattilsynet har overfor Grilstad Fabrikker AS, uttrykt tilfredshet med hensyn til håndtering av saken.

Grilstad fabrikker er kontinuerlig opptatt av mattrygghet, og etterstreber derfor å ha rutiner som forebygger mest mulig risiko for evt helsefare og arbeider konstant for å bedre disse rutinene.

Funnet av E.Coli O157:H7 i krydder viser at våre rutiner virker etter hensikten.

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på