Grilstadgruppen tar i bruk bestrålt krydder

21/6-2006

For å øke matsikkerheten ytterligere, vil vi ta i bruk bestråling av krydder for alle våre produkter der krydder anvendes.

Det antas å være uten farer å benytte bestrålt krydder, men det stilles krav til at dette skal merkes på emballasjen.

Vi har fått dispensasjon fra Mattilsynet slik at vi i en overgangsperiode kan anvende bestrålt krydder selv om vi ikke får gjennomført merkingen på pakningen før etter litt tid.

Bestrålt krydder tas i bruk ved nye produksjoner, og merkingen vil komme på plass etter hvert som vi får inn ny pakkefilm.

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på