SPOR AV LISTERIA I KALKUNSNACKS

20/11-2007

Gjennom en intern rutinekontroll er det funnet indikasjon på at et lite parti med Grilstad Kalkunsnacks inneholder spor av Listeria bakterien.

For å være på den sikre side, velger vi umiddelbart å trekke tilbake partiet fra handelen, og å gjøre forbruker oppmerksom på mulig fare. Det testes nå videre for å avklare om de foreligger i slike mengder at det representerer helsefare.  

Produktet er merket med Lotnr L73935 og har holdbarhetsmerking  01.04.08. Det er produsert 400 kg av varen, og disse er solgt gjennom kjeder i Coop og Norgesgruppen. 

Varene fra den aktuelle produksjonen, fjernes nå fra butikkene. Forbrukere som har produktet liggende, bes om å kaste dette.

Listeria er en bakterie som kan medføre helsefare for personer med nedsatt immunforsvar.
SPIS Grilstad har tett dialog med Mattilsynet om saken.


For nærmere opplysninger:          
Konsernsjef Leif Stråtveit mobil 95 80 80 01
Kvalitetssjef Ragnhild Gjerde mobil 90 77 83 06

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på