Grilstadgruppen

Består av de tre norske søsterbedriftene Grilstad Fabrikker i Trondheim, Stranda Spekemat på Stranda og Alf Bredrup as på Furnes, samt Grilstad AB i Östersund i Sverige. Største eier i Grilstadgruppen er Jenssen Holding as.

Grilstadgruppen forventer en netto årsomsetning i 2006 på ca. 450 mill.kr, har ca. 280 medarbeidere og en solid økonomi.

Med de tre søsterselskapene i Norge tilbyr Grilstadgruppen et spekematsortiment med størst bredde og variasjon i det norske markedet.

Les mer om Grilstad Fabrikker as

Les mer om Stranda Spekemat as

Les mer om Alf Bredrup as

Les mer om Grilstad AB

Finn din rett

Søk og finn oppskrifter ut i fra det du har, det du liker eller det du er nysgjerrig på